Lean voor maatschappelijke organisaties

Over lean

Lean principes

5 lean principes

Lean is gebaseerd op 5 basisprincipes, dit zijn:

 1. waarde voor de klant: de eindgebruiker bepaalt de waarde
 2. waardestroom: alle noodzakelijke stappen om klantwaarde te kunnen leveren
 3. flow: het product of dienst stroom door de organisatie
 4. pull: product of dienst leveren als de klant er om vraagt
 5. perfectie: continue verbeteren op weg naar perfectie

Het invullen van deze principes leidt tot een organisatie niet slechts een dienst levert maar die oplossingen biedt voor veranderende behoeften van een klant. Op tijd, efficiënt, in 1 keer goed.

Processen met klantwaarde

Klantwaarde

Medewerkers in je organisatie voeren taken uit in processen. Deze processen brengen producten of diensten voort.
Maar zijn dat wel de producten en diensten waar de klant voor wil betalen? Niet het realiseren van efficiëncy is een doel in het proces, het gaat om het creeëren van klantwaarde.

Elk proces begint bij een klantvraag. Het antwoord op de vraag “Wat verwacht de klant?” is de basis voor het beste proces. Is de klantwaarde in het proces maximaal dan volgt “efficiëncy” vanzelf.

Voortdurend verbeteren

Kaizen

Goede processen met klantwaarde is een belangrijke basis in jouw lean organisatie. Maar niets is zo goed dat het niet beter kan. Voortdurend verbeteren is een basishouding bij het streven naar absolute kwaliteit. Lean biedt middels Kaizen
een gestructureerde methodiek om problemen op te lossen. Kaizen bestaat uit zes stappen:

 1. definieer probleem en doelstelling
 2. analyseer feiten
 3. ontwikkel oplossingen
 4. plan uitvoering
 5. voer oplossing in
 6. check en borg

Dienstbaar management

Prestatiemanagement

Prestatiemanagement richt zich op het bijsturen van processen. Het gaat om de gerealiseerde prestaties van het collectief maar ook om individuele prestaties. Prestaties worden gemeten aan de hand van resultaatindicatoren en procesindicatoren. Klanttevredenheid is een resultaatindicator; je meet aan het eind als de dienst is geleverd. Het aantal in behandeling genomen vragen is een procesindicator want deze voorspelt of je het werk op tijd afkrijgt.

Visueel management

Bij lean is visueel maken heel belangrijk. Dit omdat één beeld meer zegt dan duizend woorden. Plannen en verbeterplannen stop je niet weg in een la of in je computer. Nee, je hangt ze op zodat de prestaties en verbeteringen direct zichtbaar zijn voor iedereen. Het ondersteunt daarmee ook het werkvloeren door het management. Zie in de slideshow een aantal voorbeelden van visueel management.

Lean implementatie

Van awareness naar transformatie

De maatschappelijke organisatie van nu is er één in beweging.  Het doel van jouw organisatie moet helder zijn. Of je nu wil uitblinken in efficiency, in transparantie, in dienstverlening of voorop wil lopen met nieuwe dienstverleningsconcepten, lean ondersteunt je organisatie optimaal in het bereiken van dat doel.

Het begint als een spel. Je ervaart ook wel eens tegenwind. Maar eenmaal op weg wordt lean een constante factor bij jouw transformatie. Je blijft streven naar perfectie, eindeloos!

Van doel naar uitvoering

Policy deployment

Policy deployment is de lean variant van de Plan-Do-Check-Act cyclus. De prestaties worden gelinkt aan de strategie van de organisatie en de resultaten worden inzichtelijk gemaakt. Sturen op output en outcome in plaats van sturen op inspanning.

Doelen per afdeling

De vertaling van organisatiedoelen naar afdelingen maakt de bijdrage van medewerkers herkenbaar en beïnvloedbaar. De A3 structuur maakt deze vertaling inzichtelijk en vergroot het commitment.

A3 denken

Met een A3 maak je het oplossen van problemen of het behalen van doelen heel transparant. Een A3 vertelt het verhaal, vergroot commitment en biedt houvast bij het realiseren van je planning.

 • Lean principes

  Lean principes

 • Processen met klantwaarde

  Processen met klantwaarde

 • Voortdurend verbeteren

  Voortdurend verbeteren

 • Dienstbaar management

  Dienstbaar management

 • Lean implementatie

  Lean implementatie

 • Van doel naar uitvoering

  Van doel naar uitvoering

Diensten

 

Lean kennen

De beste start is lean zelf te ervaren. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een simulatiegame. Hierdoor ben je al in staat om lean mogelijkheden te herkennen in je eigen organisatie. Een goed vervolg op een kennismaking is het volgen van een training.  Met een goede training ben je in staat een mooi en waardevol eindresultaat te bereiken. Waardevol voor de klant, de medewerker en de organisatie.

 

Lean toepassen

Hoe voer je lean in jouw organisatie in? Je kan klein beginnen. Start met 1 proces en ga die verbeteren. Vergroot de klantwaarde en verhoog de efficiency. Vanuit dit succes kun je verbreden naar andere processen. Een andere aanpak is starten vanuit een implementatieplan. De beste aanpak voor jouw organisatie kunnen we het beste in een persoonlijk contact bespreken. Mijn inzet  is gericht op een ondersteuning met maximaal rendement.

 

Lean zijn

Het lean werken houdt nooit op. Steeds meer onderdelen in je organisatie worden vanuit de lean filosofie benaderd. Je bent eindeloos lean. Veel kun je zelf maar op onderdelen is opleiding, coaching, advies of projectbegeleiding nuttig. Ik kan op al deze onderdelen ondersteuning leveren. Ofwel zelf of via mijn netwerk van lean specialisten.

 

Lean filosofie

Lean is geen tool

Om ons heen wordt lean als tool gebruikt. Onderdelen van lean worden ingezet om processen slanker te maken. Voorbeelden waarbij het mutatieproces van corporaties efficiënter wordt na een lean traject. Leuk resultaat voor de korte termijn maar dat is niet waar het om moet gaan.

Lean is eindeloos

Eindeloos lean ondersteunt jou en jouw organisatie bij het inbedden van de lean filosofie. Doel is om jouw organisatie te leren om continue te verbeteren. Elke dag op zoek naar mogelijkheden om het morgen beter te doen dan gisteren. Niet eenmalig maar voor altijd, eindeloos dus.
Hiervoor werken we aan het overdragen van kennis en leren we je leren en verbeteren.

Over mij

 

Wat kan ik

Na mijn studie bedrijfskunde heb ik gewerkt in diverse adviesfuncties bij een verschillende werkgevers en als zelfstandige. Meestal projectmatig met informatiemanagement, procesmanagement, kwaliteitssystemen en leanmanagement als thema. Ook heb ik gewerkt als beleidsadviseur in de publieke sector. In mijn advieswerk heb ik veel ervaring met procesbegeleiding en inhoudelijke advisering. Recent is daar sportmanagement bijgekomen. Ik meng goed in alle lagen van de organisatie en zie mijn opdrachten als een joint venture tussen mij en mijn opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

Wie ben ik

Ik ben Marc Griffioen, een teamspeler met aandacht voor resultaat. Iemand die goed kan luisteren en dienstbaar is aan het collectief. Doelgericht maar niet ten koste van alles. Ik ben op mijn best in projecten waarin zowel het proces als de inhoud aan bod komen of waar een vertaling van richten naar inrichten gewenst is. Generalistisch en ben daardoor multi-inzetbaar. Ik combineer deskundigheid, humor en sociale vaardigen om kwesties helder in kaart te brengen en passende oplossingsrichtingen aan te dragen.

Ongeveer 5 jaar geleden ben ik geraakt door de filosofie van lean. Ik ben in mijn werk als adviseur al 15 jaar bezig met veranderingen van “Hoofd”, “Hart” en “Handen”. Lean brengt deze aspecten samen en biedt in mijn werk de juiste balans tussen harde en zachte kanten van verandering.

Lean is eindeloos voor een organisatie anno nu. Klaar voor de toekomst met meer klantwaarde en meer (digitale) efficiëncy.

Skarp

Ik ben zelfstandige maar werk regelmatig met veel plezier voor Skarp. Hier combineer ik mijn kennis van informatiemanagement met lean en agile om op die manier het verschil te maken bij business intelligence. Dat is mijn plus.
Hier vindt je meer over Skarp.